VHC HOOFDDORP

 

Ontwerpen

VHC is in het leven geroepen door de Gemeente Haarlemmermeer om uitvoering te geven aan de vriendschapsband tussen Haarlemmermeer en Cebu op de Filippijnen.

VHC vindt het belangrijk dat de projecten die ondersteund worden bijdragen aan de millenniumdoelen zoals de Verenigde Naties deze hebben opgesteld.

Het Omslag Grafische vormgeving werkt al jaren samen met VHC en draagt

deze doelen een warm hart toe,

het Omslag Grafische vormgeving

2005 -  2020