Onderduiken doe je zo

 

Ontwerpen

Vader Ben Stranders schrijft in juli 1945 zijn beste vrienden een uitgebreide brief waarin hij hun vertelt over het onderĀ­vonden leed tijdens de bezetting. Zoon Fred Stranders gaat gedetailleerd in op zijn verblijf op zes onderduikadressen, verspreid over Midden-Nederland. Wellicht uniek is de combinatie van

vader en zoon die beiden met een tussenperiode van 70 jaar, hun eigen ervaringen in de bezettingsjaren 1940-1945 in Nederland beschrijven.

 

In dit boek zijn beide ervaringen gebundeld, waarbij ook de terugkeer in de maatschappij na 1945 is beschreven.

 

Verkrijgbaar bij: Boekhandel Jimmink     www.jimminkboek.nl

 De Amsterdamse Boekhandel     www.deamsterdamseboekhandel.nl

 Waanders In de Broeren    www.waandersindebroeren.nl

het Omslag Grafische vormgeving

2005 -  2020